IQ - testing

IQ - bepaling Bij Liesje Goffin, logopediste en orthopedagoge van opleiding, kan u ook terecht voor een IQ - test.


Een intelligentieonderzoek wordt geadviseerd wanneer de schoolprestaties van uw zoon of dochter afwijken van het verwachte. Soms is dit nodig om te kijken of er wel reƫle eisen aan het kind gesteld worden, of om het vervolgonderwijs te bepalen.


Een intelligentieonderzoek brengt de cognitieve capaciteiten in kaart. Er wordt onder andere gekeken naar verbale vaardigheden, analytische vaardigheden, ruimtelijk inzicht, het creatief en flexibel denken, het werktempo en geheugencapaciteit. Het geeft hiermee een breder beeld van de verschillende capaciteiten van het kind. Daarnaast wordt er gekeken naar hoe uw kind het beste geholpen kan worden als blijkt dat bepaalde dingen niet helemaal vlot verlopen. Wat zorgt ervoor dat dit kind tot leren kan komen?


Er zijn verschillende intelligentietesten om de cognitieve capaciteiten te bepalen. Welke test het meest geschikt is, is onder meer afhankelijk van de leeftijd en het doel van het onderzoek.


 • WPSSI III: voor kinderen van 2,5 tot 7 jaar (testafname, scoring, verslaggeving, bespreking): 180 euro
 • WISC-III-NL: voor kinderen van 6 tot 17 jaar (testafname, scoring, verslaggeving, bespreking): 180 euro
 • SON-R: non-verbale intelligentietest voor kinderen van 2 tot 8 jaar (testafname, scoring, verslaggeving, bespreking): 130 euro


  Voor advies of een afspraak kan u Liesje rechtstreeks contacteren:


  - e-mail: liesje@delogopraktijk.be

  - telefonisch: 0494 58 66 70

  Volg onze Instagrampagina:

  All rights reserved to De Logopraktijk

  Copyright 2020-2021