Orthopedagogiek

Aanbod orthopedagogie 
  • Opvoedingsondersteuning en ouderbegeleiding

   Om verschillende redenen kan het een uitdaging zijn om de opvoeding af te stemmen op wat een kind of jongere nodig heeft. Samen zoeken we uit hoe we kunnen omgaan met deze uitdagingen en de balans tussen opvoedingsvraag- en aanbod terug kunnen herstellen.

   Met volgende vragen kan u bijvoorbeeld bij mij terecht:


   • Uw kind heeft een ontwikkelingsstoornis (ADHD, ASS,…) en u weet niet goed hoe hiermee om te gaan.
   • Uw adolescent aanvaardt geen grenzen.
   • Uw kind heeft dyslexie en het huiswerkmoment is een strijd.
   • U heeft het moeilijk met grenzen stellen.


  • Orthopedagogische diagnostiek
   Soms is men ongerust over de ontwikkeling van een kind of jongere, maar is het niet duidelijk wat er aan de hand is. Dan kan diagnostiek noodzakelijk zijn. Diagnostiek gebeurt enkel als dit een meerwaarde is om uit te zoeken hoe we beter kunnen omgaan met een kind.


  • Training in het omgaan met faalangst


  • Training van sociale vaardigheden en assertiviteit

  • Ondersteuning bij gedragsproblemen

  • Ondersteuning bij ontwikkelingsstoornissen: ADHD, Autisme, ... 

  • Ondersteuning bij schoolse problemen: aandachts- en concentratieproblemen, werkhoudingsproblemen, plannen, ...

  • Advisering van leerkrachten: omgaan met kinderen met aandachts- en concentratieproblemen, gedragsproblemen, leermoeilijkheden, ...