Aanbod

Aanbod orthopedagogiek  • Opvoedingsondersteuning en ouderbegeleiding

  Om verschillende redenen kan het een uitdaging zijn om de opvoeding af te stemmen op wat een kind of jongere nodig heeft. Samen zoeken we uit hoe we kunnen omgaan met deze uitdagingen en de balans tussen opvoedingsvraag- en aanbod terug kunnen herstellen.

  Met volgende vragen kan u bijvoorbeeld bij mij terecht:


  • Uw kind heeft een ontwikkelingsstoornis (ADHD, ASS,…) en u weet niet goed hoe hiermee om te gaan.
  • Uw adolescent aanvaardt geen grenzen.
  • Uw kind heeft dyslexie en het huiswerkmoment is een strijd.
  • U heeft het moeilijk met grenzen stellen.


 • Orthopedagogische diagnostiek
  Soms is men ongerust over de ontwikkeling van een kind of jongere maar is het niet duidelijk wat er aan de hand is. Dan kan diagnostiek, bijvoorbeeld aan de hand van genormeerde psychologische testen, noodzakelijk zijn. Dit soort diagnostiek gebeurt enkel wanneer het een meerwaarde biedt om uit te zoeken hoe we het kind of de jongere nog beter kunnen ondersteunen.


 • Training in het omgaan met faalangst


 • Training van sociale vaardigheden en assertiviteit

 • Ondersteuning bij gedragsproblemen

 • Ondersteuning bij ontwikkelingsstoornissen: ADHD, Autisme, ... 

 • Ondersteuning bij schoolse problemen: aandachts- en concentratieproblemen, werkhoudingsproblemen, plannen, ...

 • Advisering van leerkrachten: omgaan met kinderen met aandachts- en concentratieproblemen, gedragsproblemen, leermoeilijkheden, ... 
Specifieke informatie voor doorverwijzers:

Genormeerde testen en vragenlijsten die onmiddellijk beschikbaar zijn in de praktijk zijn de TEA-CH-NL, Bourdon-Vos en AVL. Voor vragen rond de afname van andere testen, kan er steeds contact opgenomen worden.Volg onze Instagrampagina:

All rights reserved to De Logopraktijk

Copyright 2020-2021