Werkwijze

Werkwijze aanmelding ortho 


  • Telefonisch verkennen van de vraag
    Graag verken ik eerst telefonisch uw bezorgdheden. Op deze manier kan ik nagaan of u hiermee bij mij terecht kan. Is dit niet het geval, dan zal ik u de weg wijzen naar meer passende ondersteuning. Indien u wel bij mij terecht kan, plannen we een intakegesprek.


  • Intakegesprek
    Het eerste gesprek is steeds een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek probeer ik meer zicht te krijgen op de situatie en maken we afspraken over eventuele diagnostiek en verdere begeleiding.


  • Begeleiding
    De begeleiding is steeds afgestemd op de specifieke noden van u en uw kind of leerling. Als orthopedagoog vind ik het belangrijk om zo doelgericht mogelijk te werken. Dit betekent dat ik steeds een handelingsplan zal opstellen, zodat het duidelijk is op welke manier we toewerken naar de gewenste situatie.


          Tarief
             De kostprijs bedraagt 45 euro per sessie.

Volg onze Instagrampagina:

All rights reserved to De Logopraktijk

Copyright 2020-2021