Leerproblemen 16+

ONDERZOEK NAAR LEERPROBLEMEN
(16+ jaar)

Voor onderzoek naar leerproblemen bij kinderen onder de 16 jaar, verwijzen we u graag door naar de pagina 'Logopedie'Aan de hand van de GLETSCHR kan er bij 16+ jarigen worden nagegaan of er mogelijke lees- en/of schrijfproblemen zijn. 


Door middel van gespecialiseerde tests voor rekenen kan er bij jongeren worden nagegaan of er een mogelijke dyscalculie-diagnose uit de bus komt.


Aan de hand van dossieronderzoek en gespecialiseerde testen kan er een diagnose dyslexie of dyscalculie uitgeschreven worden op 16+ leeftijd. Deze diagnose gaat altijd gepaard met handelingsgericht en dus praktisch advies naar de cliënt zelf maar evenzeer voor het thuisfront en de school. TarievenTarief

Duur

Intakegesprek


€ 70

per 60 minuten

Onderzoek

€ 75

per 60 minuten

Analyse en opmaak uitgebreid verslag

€ 150

2 werkuren

Uitgebreide bespreking

van de resultaten + advies

€ 70

per 60 minuten

Er zijn een aantal mutualiteiten die een terugbetaling voorzien gekoppeld aan een aantal voorwaarden. Contacteer dus zeker jouw mutualiteit om na te gaan welke terugbetaling voor jou eventueel van toepassing is.