NewIQ


Het intelligentieonderzoek geeft een beeld van de cognitieve mogelijkheden en gaat de cognitieve sterkes en zwaktes na. Naast algemene intelligentie wordt de verwerkingssnelheid, het fluïde redeneren en het werkgeheugen nagegaan.


Leeftijd: Vanaf 2,5 jaar tot en met 84 jaar

Waarom?

 • In het kader van terugbetaling van logopedie voor taalstoornissen (Er vindt dan geen intakegesprek plaats en de resultaten worden schriftelijk meegedeeld.)
 • Als aanvullende test bij begeleiding rond studiemethode
 • Bij algemeen tegenvallende testresultaten
 • Als hulpmiddel om af te stemmen hoe om te gaan met kind of jongere
 • Onderdeel van totaalonderzoek bij leerstoornis of hoogbegaafdheid


Volgende testen kunnen worden afgenomen: 

 • WNV-NL Weschler Non Verbal:
  • Non-verbale IQ-test
  • Van 4 tot en met 21 jaar
  • Speciaal ontwikkeld voor personen met communicatieve beperkingen of personen met allochtone achtergrond


 • WPPSI - IV NL Weschler Preschool and Primary Scale of Intelligence
  • Algemene intelligentietest
  • Van 2,5 jaar tot en met 6 jaar en 11 maanden


 • WISC - V - NL Weschler Intelligence Scale for Children
  • Algemene intelligentietest
  • Van 6 tot 17 jaar
 • WAIS - IV - NL Weschler Adult Intelligence Scale IV - NI
  • Algemene intelligentietest
  • Voor adolescenten en volwassenen van 16 jaar tot en met 84 jaar

Tarieven

Wat?

Intakegesprek


Onderzoek


Analyse en opmaak uitgebreid verslag


Bespreken resultaten en advies

Ziekenfonds

Tarief

€80,00


vanaf €160,00


€160,00


€80,00

Er zijn een aantal mutualiteiten die een terugbetaling voorzien gekoppeld aan een aantal voorwaarden.

Contacteer dus zeker jouw ziekenfonds om na te gaan welke terugbetaling voor jou eventueel van toepassing is.