Schoolrijpheidsonderzoek

ONDERZOEK NAAR SCHOOLRIJPHEID
(3e kleuterklas)Doorgaans heeft een kind rond de leeftijd van zes jaar voldoende werk- en leerhouding ontiwkkeld en beschikt het over de nodige vaardigheden om tot leren lezen, schrijven en rekenen over te gaan.


Het schoolrijpheidsonderzoek bestaat uit spelobservaties, vragenlijsten voor ouders en leerkrachten en eventueel een klasobservatie om na te gaan of het kind over de nodige vaardigheden beschikt. Samen met de ouders wordt vervolgens besproken welke kindvaardigheden er gestimuleerd kunnen worden en wat het kind nog nodig heeft om zich optimaal verder te ontwikkelen.  

Tarieven

Wat?

Intakegesprek


Onderzoek


Analyse en opmaak

uitgebreid verslag


Bespreken resultaten en advies

Ziekenfonds

Tarief

€80,00


vanaf €150,00


€160,00€80,00

Er zijn een aantal mutualiteiten die een terugbetaling voorzien gekoppeld aan een aantal voorwaarden.

Contacteer dus zeker jouw ziekenfonds om na te gaan welke terugbetaling voor jou eventueel van toepassing is.