Schoolrijpheidsonderzoek

ONDERZOEK NAAR SCHOOLRIJPHEID
(3e kleuterklas)Doorgaans heeft een kind rond de leeftijd van zes jaar voldoende werk- en leerhouding ontiwkkeld en beschikt het over de nodige vaardigheden om tot leren lezen, schrijven en rekenen over te gaan.


Het schoolrijpheidsonderzoek bestaat uit spelobservaties, vragenlijsten voor ouders en leerkrachten en eventueel een klasobservatie om na te gaan of het kind over de nodige vaardigheden beschikt. Samen met de ouders wordt vervolgens besproken welke kindvaardigheden er gestimuleerd kunnen worden en wat het kind nog nodig heeft om zich optimaal verder te ontwikkelen.  TarievenTarief

Duur

Intakegesprek


€ 80

per 60 minuten

Onderzoek

€ 80

per 60 minuten

Analyse en opmaak uitgebreid verslag

€ 160

2 werkuren

Uitgebreide bespreking

van de resultaten + advies

€ 80

per 60 minuten

Er zijn een aantal mutualiteiten die een terugbetaling voorzien gekoppeld aan een aantal voorwaarden. Contacteer dus zeker jouw mutualiteit om na te gaan welke terugbetaling voor jou eventueel van toepassing is.