NewAutisme

Aan de hand van verschillende diagnostische tests en observaties in verschillende contexten wordt er nagegaan of er voldaan wordt aan de kenmerken van een autismespectrumstoornis. Dit proces verloopt systematisch en transparant. 


De onderzoeksgegevens worden gebundeld in een verslag dat vervolgens uitvoerig wordt besproken. In samenspraak met een kinder- of jeugdpsychiater kan er een eventuele diagnose gesteld worden.


Leeftijd: kleuters, jongeren en volwassenen.

Tarieven

Wat?

Intakegesprek


Onderzoek


Analyse en opmaak uitgebreid verslag


Bespreken resultaten en advies

Ziekenfonds

Tarief

€80,00


vanaf €160,00


€160,00


€80,00

Er zijn een aantal mutualiteiten die een terugbetaling voorzien gekoppeld aan een aantal voorwaarden.

Contacteer dus zeker jouw ziekenfonds om na te gaan welke terugbetaling voor jou eventueel van toepassing is.