NewGedrag

Gedragsonderzoek

Met behulp van gerichte observaties thuis en (eventueel) op school wordt het gedrag van het kind of de jongere in kaart gebracht a.d.h.v. gedragsvragenlijsten door ouders, de jongere zelf en eventueel leerkrachten. Daarna wordt er een gedragsprofiel bekomen. 


Tarieven

Wat?

Intakegesprek


Onderzoek


Analyse en opmaak uitgebreid verslag


Bespreken resultaten en advies

Ziekenfonds

Tarief

€80,00


vanaf €160,00


€160,00


€80,00

Er zijn een aantal mutualiteiten die een terugbetaling voorzien gekoppeld aan een aantal voorwaarden.

Contacteer dus zeker jouw ziekenfonds om na te gaan welke terugbetaling voor jou eventueel van toepassing is.