NewAandacht

Bij een aandachtsonderzoek worden verschillende aspecten van de concentratie nagegaan:

  • Volgehouden aandacht
  • Selectieve aandacht
  • Verdelen van aandacht
  • Onmiddellijk en uitgesteld geheugen

Voorafgaand vindt altijd een intelligentieonderzoek plaats.


Leeftijd: Vanaf 6 jaar


Aan de hand van vragenlijsten wordt een zo goed mogelijk beeld bekomen van de thuis-, school- of werksituatie, alsook het globaal functioneren van de persoon.


Tarieven

Wat?

Intakegesprek


Onderzoek


Analyse en opmaak uitgebreid verslag


Bespreken resultaten en advies

Ziekenfonds

Tarief

€80,00


vanaf €160,00


€160,00


€80,00

Er zijn een aantal mutualiteiten die een terugbetaling voorzien gekoppeld aan een aantal voorwaarden.

Contacteer dus zeker jouw ziekenfonds om na te gaan welke terugbetaling voor jou eventueel van toepassing is.