Aandachtsonderzoek

AANDACHTSONDERZOEK
(vanaf 6 jr tot volwassenen)Voor een onderzoek naar een aandachts- of een concentratieprobleem start Hilde eerst met een intelligentieonderzoek. Hiermee worden de sterkere en zwakkere vaardigheden in beeld gebracht en kan een eventuele zwakkere algemene intelligentie uitgesloten worden als oorzaak van het aandachtsprobleem.


Binnen het onderzoek worden de verschillende aspecten van de concentratie nauwkeurig nagegaan zoals de volgehouden aandacht, de selectieve aandacht en het verdelen van de aandacht. Het onmiddellijk geheugen en het uitgesteld geheugen worden onderzocht waardoor nagegaan kan worden of de persoon al dan niet impulsief te werk gaat. 

Er worden vragenlijsten meegegeven om een zo goed mogelijk beeld te bekomen van de thuis-, school - of werksituatie alsook van het globaal functioneren van de persoon. 


Aan de hand van deze onderzoeksgegevens stelt Hilde een mogelijk handelingsplan voor met korte en lange termijndoelstellingen en met de ervaren prioriteiten. 

Tarieven

Wat?

Intakegesprek


Onderzoek


Analyse en opmaak

uitgebreid verslag


Bespreken resultaten en advies

Ziekenfonds

Tarief

€80,00


vanaf €150,00


€160,00€80,00

Er zijn een aantal mutualiteiten die een terugbetaling voorzien gekoppeld aan een aantal voorwaarden.

Contacteer dus zeker jouw ziekenfonds om na te gaan welke terugbetaling voor jou eventueel van toepassing is.