Tarieven en info

Tarieven en info orthopedagoog


Intakegesprek


Tijdens het intakegesprek wordt er samen de tijd genomen om de situatie, het probleem of de vraag in kaart te brengen en te structureren. Afhankelijk van de vraag en de leeftijd gaat het gesprek met de ouders alleen door of met de ouders en het kind/de jongere samen.


Het is belangrijk dat alle verslagen van eerdere onderzoeken worden meegebracht naar het eerste gesprek. Op basis van de bestaande informatie wordt er beslist of verder onderzoek al dan niet nodig is. 


Begeleiding


Mits toelating van de ouders wordt er nauw samen gewerkt met andere betrokkenen zoals de leerkracht, CLB, andere therapeuten, ...

Vanuit verschillende methodieken zoals gedragstherapie, cognitieve therapie, oplossingsgerichte therapie, positieve psychologie, mindfulness en met de betrachting om zo dicht mogelijk bij het kind/de jongere zijn sterktes en talenten aan te sluiten wordt er getracht de ouders, het kind/de jongere, de volwassene weer te laten geloven én grip te krijgen op de eigen krachten, groei-, leer- en ontwikkelingsmogelijkheden.TarievenTarief

Consultatie ouders

€ 80

Koppels/coaching

€ 80

Online consultatie ouders

€ 80

Er zijn een aantal mutualiteiten die een terugbetaling voorzien gekoppeld aan een aantal voorwaarden. Contacteer dus zeker jouw mutualiteit om na te gaan welke terugbetaling voor jou eventueel van toepassing is.