Beleving

BELEVINGSONDERZOEK 
(6 jaar - 12 jaar)Via een onderzoek naar gedrag en gedachten wordt er getracht een antwoord te krijgen op de vraag 'Wat speelt er zich af in het hoofd van mijn kind/jongere?'. Mede is het interessant dieper in te gaan op de beleving van de competenties. Dit geeft namelijk een antwoord op de vraag hoe het kind/de jongere zich geïntegreerd voelt of hoe de leercompetenties of de fysieke verschijning wordt ingeschat. 


Via spel, gesprekken, tekeningen en eventueel vragenlijsten wordt er geprobeerd te achterhalen waar een kind of jongere mee bezig is, waar hij of zij het moeilijk mee heeft, leuk vindt, goed kan enz. TarievenTarief

Duur

Intakegesprek


€ 80

per 60 minuten

Onderzoek

€ 80

per 60 minuten

Analyse en opmaak uitgebreid verslag

€ 160

2 werkuren

Bespreking van de resultaten + advies

€ 80

per 60 minuten

Er zijn een aantal mutualiteiten die een terugbetaling voorzien gekoppeld aan een aantal voorwaarden. Contacteer dus zeker jouw mutualiteit om na te gaan welke terugbetaling voor jou eventueel van toepassing is.