Diagnostiek

DiagnostiekIn De Logopraktijk kan je bij onze klinisch orthopedagoge, Hilde Werrebrouck, terecht voor een diagnostisch onderzoek. 


Hilde probeert zoveel mogelijk de principes van de handelingsgerichte diagnostiek na te streven door zich de vraag te stellen 'Wat heeft dit kind/deze jongere nodig?'. Dit steeds in samenwerking met de ouders en de school (mits goedkeuring van de ouders). Het proces verloopt systematisch en transparant waarbij de onderzoeksgegevens vervolgens gebundeld worden in een verslag en uitvoerig besproken worden.


In samenspraak met een kinder- of jeugdpsychiater kan er eveneens een eventuele diagnose gesteld worden.


Mogelijke onderzoeken - klik op het gewenste onderzoek voor meer informatie + tarieven:


- Intellligentieonderzoek (vanaf 2 jaar en 6 maanden tot 84 jaar en 11 maanden)

- Aandachtsonderzoek (6 jr tot volwassenen)

- Onderzoek naar autismespectrumstoornis (kleuter - jongeren - volwassenen)

- Belevingsonderzoek (6 jr - 12 jr)

Onderzoek executieve functies (lager onderwijs - jongeren - volwassenen)

Gedragsonderzoek (kleuters tot jongeren)

- Schoolrijpheidsonderzoek (3e kleuterklas)


Voor advies of een afspraak kan u terecht op het emailadres: hilde@delogopraktijk.be