Systeemcoach

Onze systeemtherapeute, Jolien Vuylsteke helpt je graag verder.


Je kind is je meest kwetsbare bezit. Wanneer deze met zichzelf in de knoop ligt, voel je je als ouder machteloos, radeloos en hulpeloos. Het kan dan helpen om hier met een therapeut over te praten.


Samen met je kind zoeken we naar een taal die voor hem/haar past om zichzelf te leren uiten en zichzelf beter te leren begrijpen. Beetje bij beetje proberen we samen de knoop te ontwarren. Het kind en de therapeut trachten de ouder, in zoverre dit zinvol is, voor de therapie, zo veel mogelijk te betrekken in dit proces door aan hem/haar uit te leggen wat we in de sessies doen, wat deze voelt en wat deze nodig heeft. De basis van de therapie is een veilige plek creëren voor het kind waar die kan experimenteren, zoeken en vooral gewoon kan en mag “zijn”. 


Focus:

 • Kinderbegeleiding (5 - 12 jaar)
 • Jongerenbegeleiding (12 - 18 jaar)
 • Ouderbegeleiding
 • Gezinsbegeleiding


Praktisch

Een eerste sessie wordt ingepland met beide ouders en het kind. Indien de ouders gescheiden zijn bekijken we hoe we dit zo comfortabel mogelijk kunnen uitvoeren. Dit gezinsgesprek duurt 70 à 75 minuten.

Nadien worden er individuele gesprekken met het kind ingepland. De ouder wordt zo goed mogelijk betrokken in dit proces, mits het vertrouwen van het kind te blijven bewaken. Deze individuele sessies duren 50 min.

Indien wenselijk voor het proces van het kind kan na enkele individuele sessies een gezinssessie plaatsvinden, met of zonder ouders, broers en zussen,…

Indien nodig is overleg met school of het CLB zeker een mogelijkheid, dit kan online of fysiek.

Aanbod

We zoeken samen met jullie kind om hem/haar een gezonde en stevige bodem te geven, van waaruit hij/zij opnieuw met kracht, enthousiasme en mildheid in het leven kan staan en de wereld kan ontdekken. De verbinding met zichzelf en zijn gezin staan hierbij centraal.


Kinderen en jongeren kunnen voor heel uiteenlopende redenen terecht bij een therapeut.

  • Hoogsensitiviteit
  • AD(H)D
  • Autisme
  • Echtscheiding
  • Omgaan met emoties
  • Sociale vaardigheden
  • Zelfbeeld en Zelfvertrouwen
  • Stress
  • Faalangst
  • Perfectionisme
  • Pesten
  • Hoogbegaafdheid
  • Rouw
  • Gedragsproblemen
  • Angsten
  • Depressieve / donkere gevoelens
  • Traumatische gebeurtenissenWerkwijze

 • Ademhalings- en ontspanningsoefeningen
 • Creatieve en speltherapie
 • Verhalen, metaforen, rollenspel
 • Kinderyoga (gecertificeerd)
 • Opvoedingsondersteuning / Ouderbegeleiding
 • Geweldloos verzet (non-violent resistance)
 • Geweldloze communicatie

Tarieven

Wat?

Gezinsgesprekken


Kind- en jongerengesprekken


Overleg met school of CLB (online of fysiek)

Tarief

€80,00


€70,00


€70,00