IQ - onderzoek

INTELLIGENTIEONDERZOEK  
(vanaf 2 jaar en 6 maanden tot 84 jaar en 11 maanden)Een intelligentieonderzoek, of een IQ-test, geeft een beeld van de cognitieve mogelijkheden en gaat zowel de cognitieve sterktes als zwaktes na. We krijgen na de algemene intelligentie ook een zicht op de verwerkingssnelheid, het fluïd redeneren en het werkgeheugen. 


Volgende testen kunnen worden afgenomen: 

- WNV-NL Weschler Non Verbal

Een non-verbale IQ-test voor kinderen en adolescenten van 4 jaar tot en met 21 jaar, speciaal ontwikkeld voor personen met communicatieve beperkingen of personen met een allochtone achtergrond. 

- WPPSI - IV NL Weschler Preschool and Primary Scale of Intelligence

Een algemene intelligentietest voor kinderen van 2 jaar en 6 maanden tot en met 6 jaar en 11 maanden. 

- WISC - V - NL Weschler Intelligence Scale for Children

Een algemene intelligentietest voor kinderen van 6 jaar tot 17 jaar.

- WAIS - IV - NL Weschler Adult Intelligence Scale IV - NI

Een algemene intelligentietest voor adolescenten en volwassenen van 16 jaar tot 84 jaar en 11 maanden.


Een IQ - test kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden: 

  • in het kader van terugbetaling logopedie voor taalstoornissen
  • als aanvullende test bij een begeleiding rond studiemethode. Welke zijn de sterktes en zwaktes van het kind/de jongere en hoe kunnen we deze deze sterktes gebruiken in het studieproces?
  • bij algemeen tegenvallende leerresultaten. Kunnen de problemen worden verklaard door bijzonderheden in het profiel?
  • als hulpmiddel bij het afstemmen van de juiste manier om met uw kind/jongere om te gaan. Het onderzoek geeft een goed beeld van de totale mogelijkheden.
  • als onderdeel van een totaalonderzoek naar een leerstoornis
  • als onderdeel in het onderzoek naar hoogbegaafdheid

Tarieven

Wat?

Intakegesprek


Onderzoek


Analyse en opmaak

uitgebreid verslag


Bespreken resultaten en advies

Ziekenfonds

Tarief

€80,00


vanaf €150,00


€160,00€80,00

Er zijn een aantal mutualiteiten die een terugbetaling voorzien gekoppeld aan een aantal voorwaarden.

Contacteer dus zeker jouw ziekenfonds om na te gaan welke terugbetaling voor jou eventueel van toepassing is.