ASS

ASS begeleiding


Het doel van Hilde bij kinderen, jongeren en volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) is om de sterktes en talenten te stimuleren waardoor er met sommige mogelijke beperkingen beter kan worden omgegaan. 


Thema's die aan bod kunnen komen:

  • verwerken van de diagnose
  • inzicht krijgen in de diagnose ASS
  • gebruik leren maken van eigen sterktes
  • werken aan communicatie
  • werken aan sociale vaardigheden
  • terugdringen van angsten of piekergedachten
  • stimuleren van zelfredzaamheid
  • aanleren van een methode om het studeren efficiĆ«nter te laten verlopen
  • inspelen op concrete moeilijkheden die zich thuis of op school voordoen
  • ... 


Koppels en partners


ASS kan ook in een relatie een belemmerende factor zijn. Vaak is er een wederzijds gevoel van onbegrip. Om dit te vermijden is er een bereidwilligheid nodig om de ervaren moeilijkheden in een ander daglicht te plaatsen. ASS wordt gekaderd en er wordt samen naar een oplossing gezocht. 


Ook als ouder of als partner kan je heel wat vragen, bedenkingen en ervaringen hebben. Dan is het van uiterst belang om ook zorg te dragen voor jezelf. Hilde begeleidt je doorheen al je vragen, frustraties en onzekerheden.