Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid


Vanuit ervaringen opgebouwd uit samenwerkingen met andere praktijken wiens specialiteit ligt in het werken met hoogbegaafde kinderen en jongeren, richt Hilde zich eveneens op het begeleiden bij hoogbegaafdheid.


Hierbij kunnen o.a. volgende moeilijkheden aan bod komen:


  • sociale problemen (pesten, zich uitgesloten voelen,...)
  • psychische problemen (laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen,...)
  • gedragsproblemen
  • schoolmoeheid, bore-out
  • leerproblemen en onderpresteren