Aanbod

Aanbod logopedie 


U kan bij ons terecht voor advies, onderzoek en behandeling van:


 • Leerstoornissen
  reken-, schrijf- en leesmoeilijkheden

 • Taalstoornissen - ook bij meertaligheid


 • Fonologische problemen (volgens de methode van Hodson en Paden) en articulatieproblemen bij kinderen 

 • Neurologische problemen
  o.a. behandeling van afasie na een neurologisch letsel, Parkinsonpatiënten, dysartrie

 • Slikproblemen

 • Myofunctionele stoornissen
  slikproblemen, verkeerde tongplaatsing, ...


 • Stotteren

 • Gehoorstoornissen


Deze behandelingen kunnen zowel in de praktijk als op school (na goedkeuring directie) doorgaan.

Ook voorzien wij huisbezoeken voor de patiënten met een neurologisch letsel.


De therapieën worden uitsluitend in het Nederlands gegeven.