Afspraken

Afspraken


  • In samenspraak met de ouders of de patiënt en in functie van de behandeling wordt afgesproken met welke frequentie de behandelingen plaatsvinden.


  • Enkel afspraken die 24 uur op voorhand geannuleerd worden, worden niet aangerekend. De betrokken logo kan zo aan het vrijgekomen uur alsnog een zinvolle invulling geven. Bij afspraken die niet tijdig worden geannuleerd of bij niet verwittigen, zijn wij genoodzaakt om het volledige bedrag - zonder terugbetaling - in rekening te brengen voor de voorziene tijd.

  • Een eenmalig adviesgesprek wordt aan een zelfde bedrag aangerekend als voor een logopedische sessie 30 of 60 minuten (afhankelijk van de duurtijd van het adviesgesprek). Voor een adviesgesprek is er geen tussenkomst voorzien bij de mutualiteit. 


  • Maandelijks wordt een afrekening gemaakt voor de prestaties van de afgelopen maand. Deze afrekening moet volledig voldaan worden binnen de 14 kalenderdagen.

         In samenspraak kan er ook cash betaald worden na elke sessie.

         Bij laattijdige betaling wordt er een standaard forfatair bedrag aangerekend dat op voorhand vermeld wordt op de
         ondertekende patiëntenovereenkomst.


  • Aan een goed overleg op school gaat een grondige voorbereiding vooraf, betekent een verplaatsing en vraagt heel wat tijd. Daarom wordt het overleg op school aangerekend met een maximum van 1 uur.


  • We behouden ons het recht om de logopedie stop te zetten wanneer er naar ons gevoel geen continuïteit van de therapie meer plaatsvindt. Wij kunnen geen goede therapie garanderen wanneer de patiënt regelmatig afwezig is.


  • Vakantieperiodes lenen zich bij uitstek om een inhaalbeweging te maken. Wij verwachten eveneens dat de logopedie tijdens schoolvakanties met een regelmaat wordt verdergezet. Logopedie is geen huiswerkbegeleiding maar is een doorlopende therapie waarbij er steeds in overleg wordt bepaald wanneer de therapie wordt onderbroken. Als dit niet wordt gerespecteerd, kunnen wij de wekelijks vaste afspraak van de patiënt niet garanderen.