Aanbod

We zoeken samen met jullie kind om hem/haar een gezonde en stevige bodem te geven, van waaruit hij/zij opnieuw met kracht, enthousiasme en mildheid in het leven kan staan en de wereld kan ontdekken. De verbinding met zichzelf en zijn gezin staan hierbij centraal.


Kinderen en jongeren kunnen voor heel uiteenlopende redenen terecht bij een therapeut.

  • Hoogsensitiviteit
  • AD(H)D
  • Autisme
  • Echtscheiding
  • Omgaan met emoties
  • Sociale vaardigheden
  • Zelfbeeld en Zelfvertrouwen
  • Stress
  • Faalangst
  • Perfectionisme
  • Pesten
  • Hoogbegaafdheid
  • Rouw
  • Gedragsproblemen
  • Angsten
  • Depressieve / donkere gevoelens
  • Traumatische gebeurtenissen