Werkwijze
  • Ademhalings- en ontspanningsoefeningen
  • Creatieve en speltherapie
  • Verhalen, metaforen, rollenspel
  • Kinderyoga (gecertificeerd)
  • Opvoedingsondersteuning / Ouderbegeleiding
  • Geweldloos verzet (non-violent resistance)
  • Geweldloze communicatie