Tarief

Tarieven

Wat?

Gezinsgesprekken


Kind- en jongerengesprekken


Overleg met school of CLB (online of fysiek)

Tarief

€80,00


€70,00


€70,00