Orthopedagogische begeleiding

Orthopedagogische begeleiding


Klinisch orthopedagoog, Hilde Werrebrouck, begeleidt kinderen of jongeren waarbij het vanzelfsprekend opvoeden niet meer toereikend is om een kind/de jongere alle ontwikkelingskansen te bieden. Dit wanneer je als ouder voor je kind of als student elke keer tegen dezelfde problemen aanloopt. 

Je hebt reeds allerlei geprobeerd en toch lukt het niet om een grip te krijgen op de situatie of je ziet dat je kind vastloopt zonder dat je een oorzaak kan vinden of de oorzaak kan wegnemen. Dit zijn voorbeelden wanneer je beroep kan doen op een orthopedagoog.


Hilde is reeds 18 jaar aan de slag als klinisch orthopedagoge en schoolde zich o.a. bij in de ontwikkelingsstoornissen als ADHD en ASS. 

Oplossingsgericht werken, denken en handelen is eigen aan haar stijl. 

Aanbod orthopedagogiek 

Kinderen, jongeren, ouders en gezinnen kunnen bij Hilde terecht voor:

(Klik op de gewenste begeleiding voor meer informatie)

Voor advies of een afspraak kan u contact opnemen via hilde@delogopraktijk.be